Praktijkinfo

Globaal Medisch Dossier

Het is sterk aan te raden dat elke patiënt die regelmatig in de praktijk gevolgd wordt een GMD aangaat.


In uw GMD (Globaal Medisch Dossier) worden al uw medische gegevens bijgehouden : medicaties, ziektes, familiale geschiedenis, vaccinaties … Dit is van groot belang voor een goede opvolging en kwalitatieve geneeskunde.

Het aanmaken van een GMD bespreekt u best met een van de artsen. Indien nodig kunnen zijn een nieuwe GMD opstarten of uw vorig GMD opvragen bij de vorige huisarts. Het aanmaken of verlengen van een GMD kost u niets. Deze kost wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds en zal automatisch jaarlijks verlengd worden wanneer u op consultatie komt.

  • Wij engageren ons om al uw medische gegevens bij te houden (nuttig bij doorverwijzing, opvolging, preventiedossiers, administatieve formulieren …)
  • U krijgt een hogere terugbetaling van de medische kosten door uw ziekenfonds
  • U krijgt volledige terugbetaling van het supplement bij de avondraadplegingen
  • U kunt zonodig instappen in een zorgtraject (diabetes, nierinsufficiëntie…)