Praktijkinfo

Voorschriften en attesten

Een voorschrift mag wettelijk enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk of tijdens een huisbezoek.


Het telefonisch aanvragen van voorschriften dient daardoor zoveel mogelijk vermeden te worden. Er worden u voldoende voorschriften meegegeven tot een volgende controle vereist is.

Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Indien er toch een aanvraag zou zijn mag dit telefonisch of via mail doorgegeven worden. Het afhalen van voorschriften kan enkel gebeuren op weekdagen in de voormiddag.