Praktijkinfo

Voorschriften en attesten

Een voorschrift of afwezigheidsattest mag wettelijk enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk of tijdens een huisbezoek.


Het telefonisch aanvragen van voorschriften dient daardoor zoveel mogelijk vermeden te worden. Er worden u voldoende voorschriften meegegeven tot een volgende controle vereist is.

Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Indien er toch een aanvraag zou zijn, mag dit telefonisch of via mail doorgegeven worden. Het afhalen van voorschriften is sinds september 2021 niet meer noodzakelijk. Alle voorschriften worden vanaf nu gekoppeld aan uw identiteitskaart. Op vertoon van uw identiteitskaart kunt u na het aanvragen van een voorschrift uw medicatie afhalen bij een apotheek naar keuze.

Via MijnGezondheid.be (tegel ‘Mijn geneesmiddelen’), Helena en Voorschrift op Zak kan de patiënt o.a. zijn openstaande voorschriften raadplegen en de barcode van een voorschrift via de smartphone raadplegen en aan de apotheker tonen. 

Indien u toch nog een papieren voorschrift wenst, kan dit enkel opgehaald worden tijdens de weekdagen in de voormiddag tussen 8u en 12 bij ons secretariaat.